ඇලුමිනියම් පැතිකඩ 80x80

ඇලුමිනියම් දොරවල් සහ ජනෙල් සඳහා ෆ්ලෝරෝ කාබන් ආලේපනය ඇයි

ෆ්ලෝරෝ කාබන් ඉසීම විද්‍යුත් ස්ථිතික ඉසිනක් වන අතර එය ද්‍රව ඉසීමේ ක්‍රමයකි. ඉහළ ශ්‍රේණියේ ඉසින, එබැවින් මිල වැඩි වේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ එය ඇලුමිනියම් තිර බිත්තිවල බහුලව භාවිතා වේ. එහි විශිෂ් features ලක්‍ෂණ නිසා එය වැඩි වැඩියෙන් අගය කොට ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ සහ පරිශීලකයින්ගේ ප්‍රසාදය දිනා ඇත. ෆ්ලෝරෝ කාබන් ඉසින මැලවීමට විශිෂ්ට ප්‍රතිරෝධයක් ඇත, ...
වැඩිදුර කියවන්න